Endüstri 4.0

PlantJSON

PlantJSON

PlantJSON, otomasyon sistemlerinizdeki PLC’lerle, ERP ve IT yazılımlarınız arasında veri alışverişi sağlayan köprü vazifesi görür. Benzerlerinden farkı, PLC’lerle ERP ve IT sistemlerini başka hiç bir şeye gerek kalmadan tek ünite içerisinde konuşturmasıdır.

PJ REST

PJ REST

PJ REST herhangi bir bilgisayar sistemi veya endüstriyel yazılımın bir alt parçası değil, aksine tek başına çalışan, çoğunlukla PLC panosu içerisine monte edilen, Linux tabanlı küçük ve bağımsız bir ünitedir. Otomasyon sistemlerindeki PLC veya RTU ile haberleşir ve istenen veriyi okur. Okuduğu veriyi basit bir HTTP arayüzünde şifre korumalı olarak sunar. Aynı zamanda veriyi JSON formatında RESTful Web Servislerine gönderir.

U2

U2

Sensör verinizi Lora, Wifi, Bluetooth gibi yöntemlerle toplar ve istediğiniz web servise JSON formatında gönderir.