Enerji SCADA ve Otomasyon Sistemleri

Enerji SCADA

Enerji SCADA

Enerji SCADA Uygulamaları kapsamında sistemde yer alan Trafo, Generatör, UPS, AG dağıtım panosu, OG dağıtım hücresi, baralar ile ilgili sinyaller ve elektriksel parametreler (akım, gerilim, güç, frekans, güç faktörü, enerji, harmonik,..) izlenmektedir.

Enerji Otomasyonu

Enerji Otomasyonu

Elektrik enerjisinin üretildiği, iletildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği tüm elektrik tesislerinde, dağıtım ve iletim sisteminin kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemleri kuruyoruz.

RTU Tabanlı Sistemler

RTU Tabanlı Sistemler

Geniş alana dağılmış enerji sistemlerini tek SCADA altında toplamak için RTU (Remote Terminal Unit) tabanlı sistemleri kuruyoruz. RTU'ların en önemli özelliği haberleşme konusunda gelişmiş yeteneklerinin ve yüksek kapasitelerinin olmasıdır. Haberleşme için standart haberleşme kablolarının yanısıra, arazi koşullarına göre fiber optik kablolar ve RF modemler de kullanılabiliyoruz.

Yük Atma

Yük Atma

Şebekeye paralel çalıştırılan generatör sistemlerinde, generatör setlerinin yükü tam olarak karşılayamadığı durumlarda yaşanan şebeke kesintilerinde fazla yükleri yaklaşık 150 ms gibi bir süre içinde devreden çıkartıyoruz.

Faturalama

Faturalama

Büyük ölçekli üretim tesislerinde ve binalarda değişik departman ve şirketlerin enerji tüketimlerini enerji analizörleri ya da sayaçlarla ayrı ayrı takip ediyor, aylık olarak tüketimler raporlanarak her dönem sonu tüketim bedellerini faturalar halinde çıkartıyoruz.

Yük Paylaştırma

Yük Paylaştırma

Birden fazla generatörün olduğu sistemlerde şebekeye paralel ya da ada modundaki çalışmalarda hedef üretim değerini belirleyerek çalıştırılan generatörlerin her birisi için hedef üretim değeri referans olarak uyguluyoruz.

Enerji Raporlama

Enerji Raporlama

Endüstriyel tesisler enerji tüketimlerini denetleyerek tasarruf yapabilirler. Enerji tüketim noktalarından tüketim verisini tek merkeze topluyoruz. Bu veri ile ilgili çeşitli raporlar oluşturuyor ve tüketim karakteristiğini ortaya çıkartıyoruz.

Senkronizasyon

Senkronizasyon

Dizel generatörlerin birbirleriyle ya da şebekeyle paralel çalışabilmesi için senkronizasyon sistemleri kuruyoruz. Woodward ürünleri ile donattığımız sistemleri PLC ile otomatize ediyor ve SCADA ile kullanıcıya ulaştırıyoruz.

Kojenerasyon SCADA

Kojenerasyon SCADA

Kojenerasyon Gaz Motorlarını gerektiği zaman çalıştırıyor ve durduruyor, üretim referans değeri vererek sistem şebeke - generatör yük paylaşımını kontrol ediyoruz. Generatör seti ve atık ısı kazanı ile ilgili çok çeşitli sinyalleri PLC ile topluyor ve bilgisayar ekranında gösteriyoruz.