Portfolio page

Project details:

 • Date:

   01 Kasım 2013

 • Category:

   Water

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Türkiye’nin güneyinde İskenderun körfezinde bulunmaktadır. Tesisler İskenderun ilçesinin 17 km. kuzeyinde Payas (Yakacık) yöresinde sosyal tesisler ile birlikte toplam 8,6 milyon m2 alan üzerine kurulmuştur. İSDEMİR Türkiye’nin kuruluş tarihi itibari ile üçüncü, uzun mamul üretimi açısından ise en büyük entegre tesisidir.

Proje kapsamında tüm tesisin servis suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Endüstri suyunun temin edildiği yer Aslantas Barajı Cevdetiye Regülatörü’dür ve İskenderun’un kuzeyinde Osmaniye ili sınırları içinde ve tesislere yaklasık 51 km mesafededir. Mevcut Cevdetiye Regülatörü’nden alınan su bir isale hattı ile İSDEMİR’e iletilmektedir.

Anahtar Teslimi olarak Elektrik – Otomasyon ve Enstrümantasyon sistemi taahhütünü Emsan Elektrik A.Ş. firmasının üstlenmiş olduğu Servis Suyu Temini Projesinin otomasyon kısmındaki tasarım, imalat, programlama, test ve devreye alma işleri Üçgen Otomasyon Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir. Projede genel olarak aşağıdaki özellikler hedeflenmiştir:

 • Su temin sisteminin tek merkezden kumanda edilmesine ve izlenmesine yönelik bir “Su Yönetim Sistemi” kurmak
 • Su otomasyon senaryosuna göre pompa motorlarına ve vanalara kumanda etmek
 • Enerji otomasyon senaryosuna göre trafo ve generatör şalterlerine kumanda etmek
 • Kritik ekipman için proses saha sinyallerini toplamak ve SCADA üzerinden izlenmesini sağlamak
 • Generatör panosu ile bilgi alışverişinde bulunarak generatör çalıştırma-durdurma komutlarını oluşturmak
 • Proses parametrelerini on-line takip ederken, aynı zamanda bilgisayara kaydetmek, geçmişe dönük inceleme imkanı sağlamak
 • Genişlemeye ve benzer sistemlerle entegrasyona açık bir sistem kurmak

Otomasyon Konfigürasyonu

Proje kapsamında, Nanofiltrasyon Binası Kumanda Odasına Siemens S7-400 PLC seti ve WinCC SCADA paketleri tesis edilmiş, Pompa Binası Pano Odasına da ET200 setleri tesis edilerek PLC’ye bağlanmıştır. 2 adet trafo ve 1 adet dizel generatör bulunan enerji dağıtım merkezi denetim altına alınmıştır. Su prosesi kapsamında 7 adet pompa ile toplam 4 adet depo seviyesi kontrol edilmektedir.

SCADA arayüzü

Sistemde iki adet SCADA terminali vardır. Bunlardan birisi mühendislik, diğeri operatör istasyonudur. SCADA terminalleri birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Herhangi birindeki arıza diğerlerini etkilememektedir.

SCADA uygulamasında sistemin mimik gösteriminin yer aldığı ana ekran vardır. Sistemde değişik seviyelerde kullanıcılar tanımlanmıştır. Admin şifresi ile windows ortamına çıkış dahil tüm işlemler yapılabilmektedir. Mühendis şifresi ile önemli tesis parametreleri değiştirilebilmektedir. Operatör şifresi ile işletme ile ilgili işlemler yapılabilmekte ancak parametre değişikliği yapılamamaktadır. Sistem kilitli iken sadece önemli ekranlar izleme amaçlı olarak açılabilmektedir. Kullanıcıların yaptığı işlemler log dosyalarında tutulmakta ve geçmişe yönelik inceleme yapmaya imkan vermektedir.

Su Senaryosu

Depolar

Sistemde 4 adet depo bulunmaktadır. Her bir depo bağımsız olarak pompa istasyonundan su isteğinde bulunabilmektedir. Bu amaçla her bir depoda 3 seviye belirlenir. Bunlar:

           Pompa Ekleme Seviyesi

Depo seviyesi ayarlanan bu seviyenin altına düştüğü anda 1 adet pompa ihtiyacı olduğu otomasyon tarafından belirlenir ve her 5 dakikada bir seviye halen ayarın altında ise 1’er adet pompa sisteme eklenir. Aynı anda en fazla 5 adet pompa çalıştırılmaktadır.

            Pompa Çıkarma Seviyesi

Depo seviyesi ayarlanan bu seviyenin üstüne çıktığı anda 1 adet pompa durdurulur ve her 5 dakikada bir seviye halen ayarın üstünde ise 1’er adet pompa sistemden çıkarılarak tek pompa kalana kadar devam edilir.

            Pompa Durdurma Seviyesi

Depo seviyesi ayarlanan bu seviyenin üstüne çıktığı anda çalışan bütün pompalar durdurulur.

Bu senaryo sadece bir depodan su ihtiyacı olduğu anda geçerlidir. Aynı anda birden fazla depodan su ihtiyacı olur ise en düşük seviyeliye gore sistem karar vermektedir. Sistem şebeke enerjisi ile beslenirken en fazla 5 adet pompa çalıştırılmaktadır. Sistem generatorden beslenirken ise en fazla 2 adet pompa çalıştırılmaktadır. Pompalar eşit yaşlandırma esasına göre devreye alınırlar ve devreden çıkartılırlar.

Hava Kazanı

Hava kazanında üst ve alt seviye ayarları yapılır. Amaç su seviyesinin bu aralık içinde tutulmasını sağlamaktır. Seviye üst limitin üzerine çıkar ise kompresör çalıştırılarak seviyenin düşmesi beklenir. Seviye düştüğünde kompresör durdurulur. Emniyet olarak 1 adet basınç anahtarı bulunmaktadır. Basınç anahtarı onay vermez ise kompresör çalıştırılmaz.

Drenaj Sistemi

Drenej orta seviyeye geldiğinde 1 adet pompa çalışıtrırılır. Drenaj üst seviye geldiğinde pompa sayısı 2 adete çıkarılır. Drenaj alt seviyeye düştüğünde pompa durdurulur. Pompalar eşit yaşlandırma esasına göre devreye alınırlar ve devreden çıkartılırlar.

Enerji Senaryosu

Enerji dağıtım için özet senaryo aşağıdaki gibidir:

 

1) Trafo 1 ve Trafo 2 enerjili iken

Gen şalteri açık duruma

TR1 şalteri kapalı duruma

TR2 şalteri kapalı duruma

Kuplaj şalteri açık duruma

getirilerek her baranın kendi trafosundan beslenmesi sağlanır.

2)Trafo 1 enerjisiz Trafo 2 enerjili

Gen şalteri açık duruma

TR1 şalteri açık duruma

TR2 şalteri kapalı duruma

Kuplaj şalteri kapalı duruma

getirilerek her iki baranın Trafo 2’den beslenmesi sağlanır.

3)Trafo 1 enerjili Trafo 2 enerjisiz

Gen şalteri açık duruma

TR1 şalteri kapalı duruma

TR2 şalteri açık duruma

Kuplaj şalteri kapalı duruma

getirilerek her iki baranın Trafo 1’den beslenmesi sağlanır.

4)Trafo 1 enerjisiz Trafo 2 enerjisiz

Gen çalışır duruma

Gen şalteri kapalı duruma

TR1 şalteri açık duruma

TR2 şalteri açık duruma

Kuplaj şalteri kapalı duruma

getirilerek her iki dağıtım barasının Generatörden beslenmesi sağlanır.

Generatör devreye girdikten sonra şebeke normale döndükten sonra pompalar 3 dakika süreyle generatör üzerinden beslenmeye devam eder.