Portfolio page

Project details:

 • Date:

   01 Kasım 2013

 • Category:

   Energy

Standard Profil, 176.000 m2 bir alan üzerindeki 50.653 m2 kapalı alanda, yurt içindeki ve yurt dışındaki   otomotiv üreticilerine sızdırmazlık profilleri üreten bir yan sanayi kuruluşudur. İleri teknolojisi sayesinde tekli ya da çoklu sertlikte- kauçuktan ya da PVC – TPV – TPE’den mamül sızdırmazlık fitillerini, sac, aluminyum, paslanmaz çelik, tel takviye ve floklu olarak üretmektedir. Türkiye’deki otomotiv sanayii firmalarının tüm ihtiyaçlarına cevap vermekte ve yurt dışında ise General Motors, Ford, Volkswagen, Audi ve Fiat gibi firmaların Almanya, Belçika, İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Polonya, Avustralya, Brezilya, Meksika gibi tüm dünya coğrafyasına dağılmış fabrikalarına sızdırmazlık fitili ihraç etmektedir.

Topkapı Endüstri firmasının kurmuş olduğu ve elektrik sistemi taahhütünü Çevrim Elektrik firmasının üstlenmiş olduğu kojenerasyon tesisinde 2004 yılında Düzce Fabrikasında  Enerji SCADA Sistemi kurulmuştur.

Projede genel olarak aşağıdaki özellikler hedeflenmiştir:

 • Orta gerilim enerji dağıtım sistemini denetim altına almak
 • Yük atma kapsamında önceden belirlenmiş yükleri devre dışı bırakmak ve gerektiğinde devreye almak
 • Kritik ve çok kısa zamanda olup biten arıza ve olayları kronolojik sıralamaya sokarak milisaniye etiketleri ile raporlamak
 • Gaz motorları kumanda sistemi ile veri alışverişinde bulunarak yük koordinasyonunu sağlamak
 • Enerji parametrelerini koruma röleleri ve enerji analizörleri vasıtasıyla on-line takip ederken, aynı zamanda bilgisayara kaydetmek, geçmişe dönük inceleme imkanı sağlamak

Proje kapsamında herbiri 2.2 MW gücünde olan toplam 3 adet gaz motorlu kojenerasyon tesisi içerisinde yer alan SCADA sistemi ile OG dağıtım merkezi denetim altına alınmıştır. Tesiste bulunan toplam 7 adet SEPAM OG koruma rölesinden kesici pozisyonları ve elektriksel parametreler (akım, gerilim, güç, frekans, güç faktörü, enerji) alınmaktadır. Yük atma kapsamında 7 adet OG  kesici ve 13 adet AG şalter izlenmekte ve kumanda edilmektedir. PLC kontrollü gelişmiş yük atma sistemi ile, paralel-ada geçişlerinde fazla yükler yaklaşık 150 ms gibi bir zamanda devreden çıkmış olmaktadır. Bu sayede yük atma sistemi ile birlikte enerji kesintilerinde gaz motorlarının aşırı yükten dolayı devreden çıkma ve komple enerjisiz kalma riski ortadan kaldırılmıştır. Elektriksel parametrelerin ekrandan anlık izlenmesi ile  birlikte geçmişe yönelik inceleme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca alarmlar ve olaylar tespit edilip raporlanmakta, grafik raporlar, üretim, tüketim ve verim raporları sunulmaktadır. Sistem genişlemeye ve benzer sistemlerle  entegrasyona açık yapıdadır.

SCADA arayüzü

SCADA ana ekranı üzerinde OG dağıtım sistemi, nötr sistemi, trafolar, gaz motorları ve yük atma noktaları gösterilmektedir. OG hücrelerden ayırıcı ve kesici pozisyonları, hücre kumanda modu (yakın-uzak), kumanda gerilim otomat durumu, SEPAM koruma rölesi verileri alınmaktadır. Trafolardan sıcaklık ve bucholz ihbar bilgileri alınmaktadır. Dizel generatörlerden çalışıyor/arıza bilgileri ve toplam çalışma süreleri gösterilmektedir. Yük atma kısmı ile ilgili olarak şalter pozisyonları, her noktanın çektiği anlık aktif güç değeri ve noktalarının kumanda modları (yakın-uzak) alınmaktadır. Yük atma noktalarının öncelik sıraları ile hesaplarda kullanılan bazı anlık parametreler gösterilmektedir. SEPAM’lardan okunan anlık enerji parametreleri ana sayfada en alt kısımda yer almaktadır. Ana sayfadaki grafik butonları ile değişik trend sayfalarına ulaşım imkanı sağlanmıştır.

Trendler

Sistemde yer alan OG koruma rölelerine (SEPAM) ait üç faz akım, gerilim, aktif-reaktif-görünür güç ve frekans, güç faktörü bilgileri ve toplam kWh ve kVarh bilgileri izlenmektedir. Yük atma noktalarından okunan aktif güç değerleri de anlık olarak ekranda yer almaktadır. Tüm bu değerlere ait trendler için 1 saatlik, 8 saatlik ve 24 saatlik olmak üzere üç seçenek sunulmuştur.

Milisaniye Etiketli Raporlar

Enerji üretim ve dağıtım tesislerinde kritik alarmlar ve önemli olaylar bir-iki saniye gibi çok kısa süre içerisinde arka arkaya olup bitmektedir. Genel çerçevede baktığımız zaman, SCADA yazılımlarında alarm zaman etiketleri saniye bazındadır. Bu sebeple bu tür alarm ve olayların kronolojik sıralaması, aralarındaki milisaniye mertebesindeki zaman farkları ve dolayısıyla birbirleri arasındaki tetikleme ilişkileri anlaşılamamaktadır.

Zaman zaman ortaya çıkan bu gibi durumlarda gerçek anlamda analiz yapmak ve çözüme kısa sürede ulaşmak için projede milisaniye bazlı alarm ve olay raporları oluşturulmaktadır. PLC digital girişlerine göre tespit edilen alarm ve olaylar özel bir algoritma ile milisaniye etiketi ile SCADA’ya ulaştırılmaktadır.

 

13/09/04

16:34:58.288 GM-3 (MH8) hücresi SEPAM hata ihbar

13/09/04

16:34:58.303 Sebeke kesildi !!!

13/09/04

16:34:58.368 GM-3 (MH8) kesici devreden cikti

13/09/04

16:34:58.380 Gaz Motor 3 devreden cikti

13/09/04

16:34:58.380 Gaz Motoru 3 genel ariza olustu

13/09/04

16:34:58.380 Gaz Motoru 3 durusa gecmeye basladi

13/09/04

16:34:58.431 Yük atma sistemi enerjilendi !!!

13/09/04

16:34:58.431 TR2 salter PLC’den tetiklendi

13/09/04

16:34:58.431 TR1-1 salter PLC’den tetiklendi

13/09/04

16:34:58.431 TR3-1 salter PLC’den tetiklendi

13/09/04

16:34:58.464 Giris (MH1) kesici devreden çikti

13/09/04

16:34:58.559 TR3-1 salter PLC tarafindan devreden cikartildi

13/09/04

16:34:58.576 TR2 salter PLC tarafindan devreden cikarildi

13/09/04

16:34:58.592 TR1-1 salter PLC tarafindan devreden cikartildi

 

Yük atma sistemi

Kojenerasyon sistemleri kurulu olan tesislerin en önemli ihtiyaçlarından birisi yük atma sistemidir.  Tesisteki yük atma sisteminin en önemli özelliği sahip olduğu hızdır. PLC lojik programı sürekli çalıştırılmakta ve sistem şebeke kesintilerine karşı hazır bekletilmektedir. Bu sayede şebeke kesildiğinde yük atma operasyonu en kısa zamanda tamamlanmaktadır. Paralel-ada geçişlerinde yük atma yapıldığı gibi, ada modunda da yük atma operasyonu devam etmektedir.

Standard Profilde kurmuş olduğumuz yük atma sisteminin en önemli özelliklerinden birisi de tüm noktalardan anlık güç verilerinin alınması ve öncelik sıralaması ile seçiciliğin sağlanmasıdır. Şebeke kesintisi ile yük atma ihtiyacı olduğunda, sadece gerekli miktarda yük devreden çıkarılmakta ve daha fazla noktanın enerjili kalması sağlanmaktadır. Yetkili kullanıcı tüm noktalar için SCADA bilgisayarı üzerinden öncelik sıralaması yapabilmektedir. Bu sayede PLC içerisindeki özel algoritma ile zaman içinde tesiste değişen şartlara bağlı olarak önemli hale gelen tüketim noktaları sıralamada en sona bırakılmakta ve daha önemsiz noktalar yük atma sırasında öncelikle devreden çıkarılmaktadır.

SCADA ekranında yük atma sistemi ile ilgili detaylı bilgilere ve grafiklere ulaşılabilmektedir. Şebekeden çekilen ya da şebekeye verilen miktar, her bir generatörün üretim miktarları, toplam üretim miktarı, toplam tüketim miktarı, kojenerasyondan anlık demand edilebilecek toplam miktar ve anlık alınabilecek yük miktarı bilgileri online olarak izlenebilmektedir. Ayrıca her bir yük atma noktasının anlık tüketim miktarı izlenebilmektedir. Yük atma algoritmasının atmak için seçtiği yükler ekranda gösterilmekte ve olası bir yük atmadan sonra ada modunda generatörler üzerine kalacak toplam yük miktarı hesaplatılarak ekranda gösterilmektedir. Ayrıca yetkili kullanıcı tarafından özel şifre girilerek belirlenen yük öncelikleri ekranda sarı kutucuklar içerisinde yer almaktadır.