Sağlık Sektörü Otomasyon Çözümleri

Otomasyon

Otomasyon

Otomasyon sistemi kurulumlarını GAMP5 lifecycle uyarınca yürütüyoruz. Sağlık sektöründeki prosesler için PLC ve SCADA tabanlı otomasyon sistemlerini validasyon ile birlikte yapıyoruz.

Validasyon

Validasyon

Sağlık sektöründeki otomasyon sistemlerinin validasyonunu Conval Group çözüm ortaklığı ile gerçekleştiriyoruz. GAMP5 Lifecycle uyarınca Risk Analizi ve IQ/OQ test protokollerini oluşturarak test işlemlerini şahitler huzurunda gerçekleştiriyoruz.

Audit Trail

Audit Trail

Audit trail çözümlerini üretim seviyesinde endüstriyel operatör panelleriyle ve gelişmiş SCADA sistemleri ile çözüyoruz. Operatör panel audit trail kayıtlarını otomatik olarak SCADA bilgisayarına alıyoruz. SCADA audit trail kayıtlarını ise SQL veritabanında tutuyoruz.

GAP Analizi

GAP Analizi

Tesislerde kurulu otomasyon sistemleri için GAP Analizi hizmetini Conval Group çözüm ortaklığı ile gerçekleştiriyoruz. PLC ile ilgili incelemeler yapıyor ve açık noktaları raporluyoruz. IQ ve OQ protokolleri için Risk Analizi yapıyoruz. URS ve FS'i baz alarak testler hazırlıyoruz.

Kod İnceleme

Kod İnceleme

Otomasyon sistemleri için kurulum aşamasında ya da retrospektif kaynak kod gözden geçirme (source code review) hizmeti veriyoruz. Fonksiyon testleri, ölü kod taraması, yazılım standartlarına uygunluk incelemesi gibi farklı açılardan kod taraması yapıyoruz.