Enerji

Yük Atma Çözümleri

Şebekeye paralel çalıştırılan gaz motorlu kojenerasyon sistemlerinde, yük atma uygulamaları özellikle ön plana çıkmaktadır. Gaz Motoru setlerinin yükü tam olarak karşılayamadığı sistemlerde şebekeye bağlı olarak zaman zaman ani yük atma…

Learn more
Kojenerasyon Atık Isı Kazan Otomasyonu

Kojenerasyon tesislerinde gaz türbininden/gaz motorundan atılan yüksek sıcaklıktaki gaz atık ısı kazanında buhar üreterek değerlendirilir ve toplam sistemin verimi yükseltilir. Atık ısı kazanları için dizayn ettiğimiz PLC ve SCADA tabanlı…

Learn more
Yük atma sistemi performansımız: 66ms.

2013 yılında devreye aldığımız Özmaya Amasya Kojenerasyon Tesisi Yük Atma Sistemimiz yüksek performans gösteriyor. Test ve devreye alma çalışmalarında paralel-ada geçişlerinde yüklerin 66 ms sürede devreden çıktığını ölçtük.

Learn more
Sizce hangi SCADA?

Otomasyonda başarı, bir projenin dizayn çalışmalarından devreye alınmasına kadar geçen sürede bütçe, süre ve kalite hedeflerinin tutturulmasıyla ve devrede olduğu süre boyunca da iyi bir şekilde desteklenmesiyle sağlanır. Bizce markaların…

Learn more
Bir Enerji Sirketi için Veri Merkezi

Yenilenebilir enerji santralleri ile elektrik üretimi yapan şirketler pek çok farklı kaynaktan veri toplamaktadır. Santral sayısı ve üretim kapasitesi arttıkça veri entegrasyonu kritik hale gelmekte ve önemli bir ihtiyaç olarak…

Learn more
Enerji Otomasyon Projelerinde Yazılım

PLC ve SCADA tabanlı enerji otomasyon projeleri yazılım ağırlıklı olmalarından dolayı oldukça zor projelerdir. Bu projelerin başarılı olup olmamalarını etkileyen çeşitli kriterler bulunmaktadır. Yazılım tarafından baktığımızda bunlardan ilk aklımıza gelenler…

Learn more