07 October 2019

Yük atma sistemi performansımız: 66ms.

2013 yılında devreye aldığımız Özmaya Amasya Kojenerasyon Tesisi Yük Atma Sistemimiz yüksek performans gösteriyor. Test ve devreye alma çalışmalarında paralel-ada geçişlerinde yüklerin 66 ms sürede devreden çıktığını ölçtük.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest